Pijnklachten, weekenddienst tandarts, spoeddienst tandarts.

Spoedgevallendienst

PIJNKLACHTEN EN SPOEDGEVALLEN
Uitsluitend ongevallen, acute pijn en nabloedingen in het weekend, avond en feestdagen…….

Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen werken wij samen met de spoedgevallendienst van Dental365 Spoed Tandarts Zeeland 0 8 5   0 1 8 9   4 2 1  

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts Zeeland;

Wat mee te nemen;

 • _Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 • _U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • _U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:

 • _De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • _Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer hiernaar als u belt.
 • _U_ _o_n_t_v_a_n_g_t_ _a_l_t_i_j_d_ _e_e_n_ _n_o_t_a_ _v_a_n_ _D_e_n_t_a_l_3_6_5_._ _
 • _Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • _Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

 • _Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een eventuele vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts? Dental365 informeert u dan verder.
 • _Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het online anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw t_a_n_d_a_r_t_s_ _k_a_n_ _D_e_n_t_a_l_3_6_5_ _u_w_ _b_e_h_a_n_d_e_l_v_e_r_s_l_a_g_ _e_n_ _d_e_ _e_v_e_n_t_u_e_l_e_ _r_ön_t_g_e_n_f_o_t_o_’s_ _n_i_e_t_ _n_a_a_r_ _uw tandarts sturen.
 • _Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is! Dental365 Zeeland is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in g_e_v_a_l_ _v_a_n_ _a_c_u_t_e_ _z_o_r_g_,_ _t_r_a_u_m_a_’s_ _e_n_ _s_p_o_e_d_ _b_i_j_ _k_i_n_d_e_r_e_n_._ _

Annuleren van uw spoedafspraak altijd telefonisch via het bovenstaande telefoonnummer van Dental365 Zeeland. Conform landelijke richtlijnen brengt Dental365 voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening: C_o_d_e_ _C_9_0_ _“N_i_e_t_ _n_a_g_e_k_o_m_e_n_ _a_f_s_p_r_a_a_k_”._ _Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering en moet u dus altijd zelf betalen.