G.J.A. Tuyl – Tandartspraktijk Tuyl – Goes

G.J.A. Tuyl

Tandarts en praktijkeigenaar

Tandarts Tuyl is ingeschreven in het KRT, kwaliteitsregister tandartsen. Tevens is hij aangesloten bij KNMTNvvENvvPNvT.

In de prakijk willen we de kwalteit en arbeidsvreugde op peil houden.  Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging.
  • Lezen vakliteratuur.
  • Volgen van bij- en nascholing.
  • Bijwonen intercollegiaal overleg.
  • Bijwonen studiegroepen.
  • Kennistoetsen maken.
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers.
  • Bijwonen themaprojecten.
  • Bezoeken klinische avonden.
Terug naar overzicht